Hoe kan ik mij aanmelden bij Villa Abel?

Villa Abel hanteert de volgende aanmeldprocedure om te komen tot begeleiding:

  1. Na een eerste contactmoment (via telefoon, mail, deze website of andere situatie), zullen we een kennismakingsgesprek plannen.
  2. Een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats met 2 mensen van Villa Abel die belast zijn met resp. de coördinatie van de begeleiding van de studenten en met de aanmeldprocedure. Villa Abel nodigt tenminste één van de ouders of verzorgers van harte uit bij dit gesprek. Wij maken een kort verslag en de student beslist om al dan niet verder te gaan.
  3. Villa Abel vraagt de student een intakeformulier in te vullen.
  4. Een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met 2 mensen van Villa Abel: degene die belast is met de coördinatie van de begeleiding van de studenten en de beoogde persoonlijk begeleider. Ook bij dit gesprek vinden we het zeer prettig wanneer ouders of verzorgers aanwezig zijn. Aan de hand van het gesprek en het intakeformulier schrijven wij een ondersteuningsplan.
  5. De aanvraag voor PGB starten. De student kan nu met het ondersteuningsplan een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente.
  6. Het PGB wordt toegekend.
  7. Een startgesprek met de student en ouders (verzorgers), de persoonlijk begeleider en degene die belast is met de coördinatie van de begeleiding van de studenten. In dit gesprek worden verdere afspraken gemaakt o.a. ten aanzien de in te zetten uren en de evaluatiemomenten. Hierna kan de begeleiding starten.

Het kennismakings- en het intakegesprek zijn kosteloos, alsmede de verslagen, die wij maken. Wij behouden ons echter wel het recht voor om kosten in rekening te brengen wanneer het door ons geschreven ondersteuningsplan voor andere doeleinden gebruikt wordt of gaat worden dan voor de begeleiding bij en door Villa Abel.

Wat denk je, zullen we eens met elkaar in gesprek gaan?

Ja, ik wil wel een gesprek

Meer informatie over ons aanbod vind je via de knoppen hieronder:

    Ambulante begeleiding        Studiebegeleiding        Woonbegeleiding