Wat is CookMeetEat bij Villa Abel?

Bij woonbegeleiding komt de begeleider naar de student, bij CookMeetEat komt de student naar Villa Abel.  Één maal per week komen studenten naar de CookMeetEat locatie van Villa Abel en koken en eten daar met elkaar en met de begeleiding. Daarna is er een gezamenlijke activiteit. 

Tijdens CookMeetEat gaan studenten in kleine groepjes van 4-6 studenten met elkaar koken. Er zijn twee gespecialiseerde begeleiders aanwezig die de studenten helpen bij het koken en met name bij het zetten van stappen behorende bij het koken. Zo wordt er met elkaar stapsgewijs besproken hoe een gerecht klaar te maken. Samen met de begeleiders leren studenten hoe ze groenten moeten snijden, wanneer je water op zet, welke kruiden je gebruikt, welk kookgerei etc. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat mensen met autisme op een andere manier kunnen denken en te werk kunnen gaan.  Er wordt rekening gehouden met hoe zaken te formuleren, te onthouden en door de reden achter stappen goed toe te lichten. Samen met de studenten stellen begeleiders een plan op zodat de studenten deze kunnen terug lezen en dat plan kan direct met elkaar geoefend worden.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Samen met begeleiders en andere studenten pakken studenten met elkaar taken op, zoals het afwassen en wordt er aan tafel of tijdens de activiteit gekletst. Zo komen de studenten op een natuurlijke wijze met elkaar in contact en dit verlaagd de drempel tot het aangaan van sociale interactie. Ook geeft CookMeetEat de kans om geleidelijk contact met elkaar op te bouwen waarbij begeleiders het voortouw kunnen nemen als dit nodig is. Na het koken vindt een gemeenschappelijke activiteit plaats (zoals een buitenspel, een film of tv kijken, spelletjes doen, een fietstocht of andere sportieve of culturele activiteit en is mede afhankelijk van het weer). Daarbij kunnen studenten met elkaar communiceren en met elkaar plezier beleven. Ook hierbij worden de studenten begeleid daar waar nodig, bijvoorbeeld met zetten van een eerste stap ten aanzien van het starten met het spel. Tijdens CookMeetEat wordt een veilige omgeving gecreëerd voor mensen die moeite hebben met het aangaan van (nieuw) sociaal contact maar dit wel graag willen.

Aan welke doelstellingen kan gewerkt worden?

  • Vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid
  • Communicatieve en sociale vaardigheden oefenen
  • Praktische zaken leren, zoals een maaltijd bedenken, boodschappen doen, koken en opruimen
  • Ontspanning
  • Ontdekken van een nieuwe hobby
  • Verbetering van het zelfbeeld
  • Optimaliseren van participatie en integratie in de samenleving

Hoe biedt Villa Abel CookMeetEat aan?

Het aanbod van CookMeetEat bestaat uit een integrale aanpak van begeleiding en ondersteuning van de student (individueel en in de groep). De student komt eenmaal per week naar de locatie van CookMeetEat van Villa Abel. Dan is er begeleiding aanwezig, wordt er gezamenlijk gegeten en een avondactiviteit georganiseerd. De student maakt afspraken met zijn/haar begeleider op welke dagen wordt deelgenomen aan de CookMeetEat.

De CookMeetEat kan, als groepsbegeleiding, mogelijk gefinancierd worden vanuit een PGB, deels vanuit een PGB en deels uit eigen middelen of geheel uit eigen middelen. De kosten voor de maaltijden en de uitstapjes zijn voor eigen rekening. We hanteren een vaste maaltijdprijs van € 5,- per persoon. Deze zal enkele dagen voor de CookMeetEat via een Tikkie in rekening worden gebracht. De activiteit zal veelal kosteloos zijn. Maximaal eens per maand organiseren we een activiteit, waar kosten aan verbonden kunnen zijn. Dit altijd in overleg met de studenten, waarbij het uitgangspunt is dat er niet meer dan € 10,- besteed gaat worden.

Meer informatie of contact?

Voor vrijblijvende aanvragen, kun je het formulier invullen via

Informatie

Je kan ook contact (telefoon of Whatsapp) opnemen met 06-1219 8047 (Leiden) of met 06-2330 8913 (Rotterdam) of door een mail te sturen naar respectievelijk leiden@villaabel.nl of rotterdam@villaabel.nl. We vertellen je graag meer.

Wil je meer weten over individuele-, studie- of woonbegeleiding, klik dan

Individuele begeleiding         Studiebegeleiding        Woonbegeleiding