Villa Abel biedt individuele begeleiding, begeleiding bij wonen en SociAbel aan. Daarnaast bieden wij een rustige en prikkelarme studeeromgeving. We zijn in Leiden gehuisvest in het gebouw van Duwo aan het Rapenburg 31 en in Rotterdam zijn we gehuisvest in het 'oude' Marnix Gymnasium aan het Henegouwerplein 16.

Meer informatie over ons aanbod vind je via de knoppen hieronder:

    Individuele begeleiding        Studiebegeleiding        Woonbegeleiding         SociAbel

Villa Abel levert begeleiding en ondersteuning op maat. We kijken naar de student en vertrekken vanuit zijn/haar sterke punten en de doelen, die bereikt willen worden. Om deze doelen te bereiken dienen er vaak heel veel kleine stapjes gezet te worden. Wij doen dit graag en met geduld omdat wij vinden dat niets onmogelijk of te gek is en werken hierbij vanuit de visie van de Autisme Centraal Methodiek. Zo kunnen studenten met autisme werken aan hun toekomst en hun talenten ontwikkelen.

Het is er Villa Abel veel aan gelegen om samen te werken met scholen, universiteiten en andere bedrijven en instanties, zodat de studenten met autisme hun doelen bereiken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan ouderparticipatie.

Naast persoonlijk contact, maakt Villa Abel gebruik van de inzet van moderne technieken, zoals apps, robotica en e-learning om daar, waar nodig en zinvol, de student te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Wil je meer weten of onze visie, missie en kernwaarden?

Visie en missie