ANBI

Informatie over onze ANBI-status

Villa Abel is een ANBI.

Sinds 1 juni 2022 heeft Villa Abel een ANBI-status.  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Hier vind je de verantwoording.

Het jaar 2022.

Wilt u onze studenten steunen? Doneer dan een bedrag.

Bedrag

Handige links

Aanmelden bij Villa Abel

Individuele begeleiding

Groeps begeleiding

Iemand aanmelden

Hogescholen & universiteiten

Gemeenten & verwijzers

Oudes & verzorgers

Hoe biedt Villa Abel levensbrede begeleiding aan?

Het aanbod van levensbrede begeleiding  van Villa Abel bestaat uit individuele- en groepsbegeleiding en vindt bij voorkeur fysiek plaats. Daarnaast behoort online begeleiding tot onze mogelijkheden. De uren worden afgestemd op de behoefte van de student.

De begeleiding kan geheel of deels gefinancierd worden vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget) en geheel of deels uit eigen middelen en in sommige gemeentes via ZiN (Zorg in Natura).