Specialistiche Individuele Begeleiding

Het aanbod van specialistische individuele begeleiding is onderdeel van de levensbrede begeleiding van Villa Abel.

Wat houdt specialistische individuele begeleiding bij Villa Abel in?

Iedere student bij Villa Abel krijgt een persoonlijke begeleider, waarmee die één of meerdere uren per week een afspraak heeft. Deze afspraak kan op een locatie van Villa Abel of elders plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken wordt er gewerkt aan de doelen, die zijn opgesteld met de gemeente en in een plan (het individuele zorgplan) staan beschreven. Wanneer het gaat om begeleiding bij het studieproces, dan gaat onze voorkeur uit naar een afspraak op de locatie van Villa Abel. De persoonlijke begeleider komt graag naar de student wanneer begeleiding bij het wonen of eventueel andere zaken die gerelateerd zijn aan het dagelijkse leven nodig is. Maar de persoonlijke begeleider kan ook mee naar gesprekken op school, op de universiteit of t.b.v. het vinden van een stage of werk.

Tijdens de individuele begeleiding wordt o.a. besproken hoe de week er uit gaat zien, waar knelpunten zitten, hoe daar mee om te gaan, welke praktische zaken geregeld moeten worden, hoe het gaat met persoonlijke contacten en worden positieve resultaten ‘gevierd’.

Wij vinden het erg belangrijk dat de student en diens persoonlijke begeleider een ‘klik’ hebben en zullen de beoogde begeleider tijdens het startgesprek al voorstellen. Zo heeft de student meteen inzicht in wie diens begeleider wordt. Uiteraard heeft het opbouwen van een echte vertrouwensband tijd nodig, maar wanneer er geen ‘klik’ is of ontstaat, dan gaan wij een andere persoonlijke begeleider inzetten.

Afhankelijk van de hoeveelheid uren, die een student toegewezen krijgt van de gemeente, zetten we één vaste persoonlijke begeleider in of formeren we een team van meer begeleiders. Mochten er (tijdelijk) meer of minder uren persoonlijke begeleiding noodzakelijk zijn, dan kan de intensiteit van deze begeleiding aangepast worden. Soms zal de student hiervoor een nieuwe aanvraag bij de gemeente moeten indienen.

Om ongeplande zorgmomenten op te kunnen vangen, is er bij Villa Abel altijd de mogelijkheid om via (video)belverbindingen contact op te nemen, bijvoorbeeld via Teams, Skype of Whatsapp. Daarnaast bestaat er voor de student de mogelijkheid om gebruik te maken van een zorgrobot, genaamd Tessa. Tessa ondersteund bij het (zelfstandig) wonen.

De zorgvraag beschrijven we (tijdens de WMO-aanvraag) in het individuele zorgplan en zal steeds meegenomen worden in de evaluatiemomenten. Het individuele zorgplan wordt vastgelegd in de persoonlijke digitale omgeving van de student en dient hier door de student ondertekend te worden. Zo is de student verantwoordelijk voor diens zorgplan. In de persoonlijke digitale omgeving van de student kan de student o.a. ook al diens rapportages bekijken. Handig om nog eens na te lezen, wat er besproken is.

Aan welke doelstellingen kan er gewerkt worden?

Hoe biedt Villa Abel levensbrede begeleiding aan?

Het aanbod van levensbrede begeleiding van Villa Abel bestaat uit individuele- en groepsbegeleiding en vindt bij voorkeur fysiek plaats. Daarnaast behoort online begeleiding tot onze mogelijkheden. De uren worden afgestemd op de behoefte van de student.
De begeleiding kan geheel of deels gefinancierd worden vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget) en geheel of deels uit eigen middelen en in sommige gemeentes via ZiN (Zorg in Natura).