Verwijzers en gemeenten

Wat kan Villa Abel voor u betekenen?

Specialist op het snijvlak van autisme, hoge intelligentie en jongvolwassenen.

Villa Abel biedt boven-gebruikelijke zorg vanuit een visie dat intelligente jongvolwassenen een kans verdienen om op hun niveau een baan te vinden en daarmee een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Wij grijpen de studietijd aan om hen een ontwikkeling te laten doormaken tot zelfstandige en zelfredzame mensen. Er is namelijk nog heel veel ontwikkeling mogelijk na een 18de verjaardag. En dit blijkt ook uit de maatschappelijke businesscase van Vanuit Autisme Bekeken (VAB). Hierbij sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de student en bieden wij ondersteuning gericht op de toekomst. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan daarbij op de eerste plaats. De Autisme Centraal Methodiek geeft ons daar alle tools voor, die wij nodig hebben.

Studenten met een vorm van autisme hebben dezelfde behoeftes en waarborgen nodig als ieder ander en een aantal extra om zich met autisme aan te kunnen passen aan de neurotypische wereld. De beperking zit hem in de wereld om hen heen, niet in henzelf. Universiteiten en hogescholen zijn nooit volledig aangepast aan de behoeften van de individuele student. Zij bieden waar nodig wel wat begeleiding, maar vooral inhoudelijk en niet vanuit de expertise op het gebied van autisme. Studenten met autisme hebben begeleiding vanuit meer expertise nodig, als ze bij Villa Abel aankloppen om hun studie goed te kunnen doen en vol te houden. Die begeleiding vanuit Villa Abel wordt geboden door een Persoonlijk Gespecialiseerd Begeleider in autisme. Die begeleiding richt zich niet inhoudelijk op de studie maar de hele levensfase rondom de studie, inclusief het wonen, de gezondheid en het sociale verkeer.

Villa Abel streeft een kwalitatief hoogwaardige zorg na. Gezien de doelgroep werken wij uitsluitend met gediplomeerde HBO- en WO-opgeleide specialisten op basis van de Autisme Centraal Methodiek.

ISO Certificering

Bij Villa Abel hechten wij veel waarde aan continue verbetering. Wij zijn sinds augustus 2020 trotse bezitters van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat wij als organisatie grip hebben op onze bedrijfsvoering en voldoen aan internationale normen. Het certificaat is uitgegeven door Kiwa. 

Wat bieden wij?

Handige links

Aanmelden bij Villa Abel

Individuele begeleiding

Groeps begeleiding

Iemand aanmelden

Hogescholen & universiteiten

Gemeenten & verwijzers

Ouders & verzorgers

Wat houdt autisme spectrum stoornis (ASS) in?

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis die je hebt vanaf je geboorte en die je levenslang houdt. Mensen met autisme onderscheiden zich van mensen zonder autisme door een andere wijze van informatieverwerking. Dit is met name merkbaar bij het waarnemen en denken. Deze andere wijze van informatieverwerking is daardoor niet altijd direct in gedrag zichtbaar. Veel mensen met autisme hebben geleerd om hun stoornis te compenseren, zeker als ze over een bovengemiddeld intelligentieniveau beschikken. Het compenseren kost echter enorm veel energie.

Autisme (ASS) wordt veelal verklaard vanuit een drietal theorieën:

Lees verder