Specialistische Groepsbegeleiding

Het aanbod van Specialistische Groepsbegeleiding is onderdeel van de levensbrede begeleiding van Villa Abel.

Wat houdt Specialistische Groepsbegeleiding bij Villa Abel in?

Ter aanvulling op de specialistische individuele begeleiding biedt Villa Abel specialistische groepsbegeleiding (dagbesteding). Dit zijn vormen van begeleiding die gespecialiseerd zijn op vlakken waar menig student met autisme ondersteuning bij behoeft en gebeurt in een veilige omgeving, samen met medestudenten. Denk hierbij aan het daadwerkelijk toekomen aan studeren, het verbeteren van de sociale vaardigheden, het vergroten van de sociale kring, het maken van vrienden en ondersteuning krijgen bij een moeilijk schoolproject zoals een scriptie. Op beide locaties bieden we de mogelijkheid van een werkruimte en een Scriptie-Autilier aan.

De werkruimte (Leiden en Rotterdam) 

Op het moment dat er geen contacturen (lessen, (werk)colleges, practica of groepsprojecten) zijn, kan de student naar de werkruimte van Villa Abel komen. In deze werkruimte is een begeleider, die de studenten ondersteuning kan bieden bij het werken aan dag-/nachtritme en/of om aan onderwijs te kunnen deelnemen. Dit kan zijn;

 • het helpen bij het starten
 • het leren om te concentreren,
 • het plannen van activiteiten rekening houdend met de tijd,
 • het aangaan van sociale contacten met andere personen,
 • het solliciteren,
 • het werken aan persoonlijke administratie,
 • het leren om zich aan afspraken te houden en op tijd te komen,
 • het wennen aan de wereld ingaan.
 • het plannen van pauzemomenten
 • het aanbrengen van dagstructuur (structureren van activiteiten en pauzes)
 • het zorgen voor voldoende eten drinken
 • enz.

De werkruimte is een fijne, zeer rustige en prikkelarme omgeving. Iedere student heeft zijn eigen tafel met bureaulamp. Er is stroom en WiFi aanwezig. Tevens is er een ruimte om te pauzeren. Villa Abel zorgt voor water, koffie en thee. De student zorgt zelf voor diens lunch. Voor het pand is plaats voor fietsen. 

Scriptie-Autilier (Leiden en Rotterdam) 

Voor veel studenten is het werken aan een scriptie, mede doordat de structuur van colleges wegvalt en er veel aankomt op zelfstudie, een lastig proces. Het alleen werken aan een scriptie kan veel van een student vragen. Vanuit Villa Abel bieden we de mogelijkheid om samen met andere studenten, die bezig zijn met de scriptie of andere schrijfopdracht, onder begeleiding van een specialist, hieraan te werken.

Vooralsnog bieden wij in Leiden naast de werkruimte en het Scriptie-Autilier nog een andere vormen van specialistische groepsbegeleiding aan, genaamd SociAbel .

SociAbel (Leiden) 

SociAbel is het platform binnen Villa Abel voor allerlei activiteiten waarbij het leuker of leerzamer is om ze samen te doen in plaats van in je eentje. Oftewel, de student kan tijdens de activiteiten op een relaxte manier leren. Zo wandelen een aantal studenten, vrijwilligers en medewerkers wekelijks 1 tot 1,5 uur met elkaar. 

Een aantal van de activiteiten worden georganiseerd door de Activiteitencommissie SociAbel. Het gaat hierbij om activiteiten die de student in diens vrije tijd zou kunnen doen. Denk hierbij aan sporten, een spelletjesavond, bioscoopbezoek, museum, bowlen, pub-quiz etc. De zogeheten Activiteitencommissie (bestaand uit studenten, vrijwilligers en medewerkers) vergadert één keer per maand en bedenkt dan een programma voor de komende periode. Zij zorgen dat andere studenten, vrijwilligers en medewerkers worden geïnformeerd en organiseren de activiteit. 

Aan welke doelstellingen kan er gewerkt worden?

Hoe biedt Villa Abel levensbrede begeleiding aan?

Het aanbod van levensbrede begeleiding van Villa Abel bestaat uit individuele- en groepsbegeleiding en vindt bij voorkeur fysiek plaats. Daarnaast behoort online begeleiding tot onze mogelijkheden. De uren worden afgestemd op de behoefte van de student.
De begeleiding kan geheel of deels gefinancierd worden vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget) en geheel of deels uit eigen middelen en in sommige gemeentes via ZiN (Zorg in Natura).