Over Villa Abel

Villa Abel is een stichting die begeleiding biedt aan studenten in het HBO en WO, met een vorm van autisme. 

Neurodivergente studenten hebben een verhoogd risico om voortijdig uit te vallen of ernstige studievertraging op te lopen wat grote gevolgen kan hebben voor hun ontwikkelingsperspectief en hun toekomst. Om hun studie succesvol af te ronden en hun leven als student/jongvolwassene op orde te krijgen hebben zij vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig.

Villa Abel biedt hen die ondersteuning door levensbrede begeleiding te bieden bij studie, wonen, persoonlijke ontwikkeling en bij het sociale leven van de student. We zijn gehuisvest in Leiden en Rotterdam. 

Villa Abel is een initiatief van Anne van der Horst. Lees onze volledige beleidsverklaring via deze link.

Visie

Elke neurodivergente persoon heeft unieke talenten, die bijzonder waardevol zijn in onze maatschappij wanneer die tot hun recht komen. Elke neurodivergente student heeft unieke voorwaarden nodig om ervoor te zorgen dat die een goed leven geniet, een studie kan volgen en een student tussen de studenten kan zijn, op een eigen manier authentiek en niet wezenlijk anders dan andere studenten. 

Villa Abel ondersteunt in de ontwikkeling van deze unieke voorwaarden door iedere student als een uniek persoon te benaderen. We doen wat nodig is op dit moment en in deze situatie en steeds met een blik op ontwikkeling en toekomst. Daarom geloven we dat de begeleiding de ene keer voorwaardenscheppend dient te zijn en de andere keer uitdagend. Hiermee bedoelen we dat er soms rust nodig is om stress te reduceren. Op een ander moment is het nodig om de student net even buiten diens comfortzone te laten bewegen.

 

Missie

Villa Abel streeft ernaar om neurodivergente studenten, waaronder studenten met autisme, te ondersteunen op de weg naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en regie over eigen leven. Onze aanpak, die we in Leiden en Rotterdam hebben ontwikkeld, willen we uitrollen naar andere studentensteden in Nederland. Villa Abel richt zich op studenten in het hoger onderwijs om van deze groep zoveel mogelijk kennis en expertise verder op te bouwen. Daardoor kunnen we kwalitatief hoogwaardige zorg en maatwerk bieden. 

Villa Abel vindt dat het ondersteunen van neurodivergente
studenten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom zorgt Villa Abel dat deze studenten alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zelfstandigheid te vergroten en hun studie succesvol af te ronden. Villa Abel streeft naar meer inclusiviteit in de samenleving zodat neurodivergente studenten de ondersteuning en de ruimte krijgen die ze nodig hebben.

Daarnaast staat Villa Abel voor een professionele en financieel gezonde organisatie. Voor werknemers, vrijwilligers en onderaannemers wil Villa Abel een goede en inclusieve werkgever of opdrachtgever zijn, zodat zowel de medewerkers als de stichting zelf kunnen groeien.  

 

Villa Abel

Onze kernwaarden

Iedereen binnen Villa Abel werkt met passie voor onze doelgroep. Om vanuit die passie te komen tot synergie binnen de organisatie, hebben we met elkaar onze kernwaarden gedefinieerd. Op deze manier wordt onze visie en missie weerspiegeld in onze werkwijze. Villa Abel hecht veel waarde aan:

Passie

Passie, optimisme en verbinding zorgen dat we duurzame relaties opbouwen met onze studenten. Die relatie is voor zowel student als begeleider van wezenlijk belang. Vanuit onze passie zijn wij als vanzelfsprekend gericht op continue verbetering en ontwikkeling van onze vaardigheden.

Nieuwsgierigheid

Zonder oordeel nieuwsgierig zijn maakt dat we openstaan voor de ander en dat we beter bij hen kunnen aansluiten. Deze houding zorgt ook voor gelijkwaardigheid en respect. Onze studenten leren van ons en wij leren zeker ook van onze studenten.

Autonomie

De regie krijgen en nemen over je eigen leven, dat is wat Villa Abel voorstaat voor haar studenten. Daarbij zijn zaken als authenticiteit, (zelf)kennis, zelfwaardering en vertrouwen belangrijk. Door enerzijds aan de slag te gaan met praktische zaken en anderzijds oog te hebben voor deze softere skills werken we aan de autonomie van onze studenten. Daarnaast is er binnen Villa Abel aandacht voor de autonomie van medewerkers. Alleen als je zelf de regie hebt in je werk kan je tot volledige bloei komen. Zo vinden wij het erg belangrijk dat iedere medewerker op eigen wijze uitvoering geeft aan diens rol en de verantwoordelijkheid neemt voor een goede invulling daarvan. Uiteraard binnen de grenzen van de organisatie en rekening houdend met elkaar.

Ontwikkeling

Onze studenten bevinden zich in een levensfase, waar nog volop ontwikkeling mogelijk is. Dit is niet altijd vanzelfsprekend omdat stress in de weg kan zitten en de wereld ingewikkeld in elkaar steekt. Ontwikkeling is ook verandering en dat is spannend. Villa Abel gelooft in continue ontwikkeling van studenten, medewerkers en de organisatie zelf. Voor studenten betekent dit soms hele kleine stapjes zetten, net even buiten de comfortzone. Voor medewerkers betekent dit dat er altijd ruimte is voor scholing en nieuwe ideeën.

Samenwerking

Met elkaar werken aan de toekomst van en met onze studenten, ieder vanuit diens authenticiteit en vanuit een andere rol maakt de veelzijdigheid van het team succesvol. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere betrokken partijen, zoals ouders, hogescholen, universiteiten, gemeenten, zorgorganisaties, sportclubs en bedrijven.

Villa Abel

ISO 9001 - certificering

Kiwa heeft ons voor de vierde keer op rij gecertificeerd voor ISO 9001

Villa Abel

ANBI-status

Sinds 1 juni 2022 heeft Villa Abel een ANBI-status.  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Meer info en de verantwoording via onze ANBI-pagina.

Begeleiding en ondersteuning op maat

Villa Abel biedt specialistische individuele- en groepsbegeleiding aan. Ontdek hoe wij kunnen helpen