Over Villa Abel

Villa Abel is een stichting die begeleiding biedt aan studenten in het HBO en WO, met een vorm van autisme. 

Studenten met autisme hebben een verhoogd risico om voortijdig uit te vallen of ernstige studievertraging op te lopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en ontwikkelingsperspectief. Om hun studie succesvol af te ronden en hun leven als student op orde te krijgen, hebben zij extra (of meer dan studenten zonder autisme) ondersteuning en begeleiding nodig.

Villa Abel biedt hen die ondersteuning in de vorm van levensbrede, individuele- en groepsbegeleiding bij studie, wonen, persoonlijke ontwikkeling en het sociale leven van de student. We zijn gehuisvest in Leiden en Rotterdam. 

Villa Abel is een initiatief van Anne van der Horst. Lees onze volledige beleidsverklaring via deze link.

Visie

Iedere student is uniek. De visie van Villa Abel is dat elke student een bijdrage levert aan de samenleving en aan het begin staat van diens maatschappelijke ontplooiing en ontwikkeling. Elke student heeft unieke voorwaarden nodig om ervoor te zorgen dat die een goed leven geniet, een studie kan volgen en deze met succes kan afronden.

En een student tussen de studenten kan zijn, niet wezenlijk anders en op een eigen manier authentiek. Voorwaarden zijn een goede planning, helpen met keuzes maken, diverse coachstijlen en alles wat past bij de persoon om optimaal te kunnen functioneren.

Studenten met een vorm van autisme hebben dezelfde behoeftes en waarborgen nodig als ieder ander en een aantal extra om zich met autisme aan te kunnen passen aan de neurotypische wereld. De beperking zit hem in de wereld om hen heen, niet in henzelf. Universiteiten en hogescholen zijn nooit volledig aangepast aan de behoeften van de individuele student. Studenten met autisme hebben daarom wat extra’s nodig, als ze bij Villa Abel aankloppen om hun studie goed te kunnen doen en vol te houden. Dat geldt evenzeer voor het studentenleven op het gebied van wonen en het sociale verkeer.

Missie

De missie van Villa Abel is om studenten met autisme te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. Daarbij staan we voor kwalitatief goede zorg en maatwerk. In Leiden ontwikkelen we een ‘Villa Abel-blauwdruk’ om deze vervolgens uit te rollen naar andere studentensteden in Nederland. Villa Abel richt zich op studenten in het hoger onderwijs om van deze groep zoveel mogelijk kennis…

en expertise op te bouwen.

Villa Abel vindt het ondersteunen van studenten met autisme een maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt er zorg voor dat de student met autisme alle kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, zelfstandigheid te vergroten en studie succesvol af te ronden en tegelijkertijd onderdeel kan zijn van een inclusieve maatschappij.

Uiteindelijk streeft Villa Abel ernaar dat het zichzelf overbodig maakt, omdat studenten met autisme gewoon de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben vanuit het hoger onderwijs en de maatschappij.

Daarnaast wil Villa Abel een professionele en financieel gezonde organisatie zijn. Voor medewerkers (werknemers, vrijwilligers en ZZP-ers) wil Villa Abel een goede werkgever of opdrachtgever zijn, zodat zowel de medewerkers als de stichting zelf kunnen groeien.

Villa Abel

Onze kernwaarden

Villa Abel hecht veel waarde aan een goede samenwerking en contact met alle huidige en toekomstige betrokken partijen die inclusiviteit ondersteunen, waaronder ouders, werknemers, ZZP-ers, vrijwilligers, hogescholen, universiteiten, gemeenten en sportclubs.

Gelijkwaardigheid

Wij vinden gelijkwaardigheid vanzelfsprekend.

Respect

Wij vinden respect tonen vanzelfsprekend.

Gezelligheid

Gezellig zijn, waardoor zowel studenten als medewerkers zich thuis voelen.

Creativiteit

Creativiteit laten zien in denken en handelen.

Flexibiliteit

Een flexibele instelling zien wij als vanzelfsprekend om onderlinge afstemming en duidelijkheid te waarborgen.

Kiwa ISO 9001 logo NL

Villa Abel

ISO 9001 - certificering

Kiwa heeft ons voor de vierde keer op rij gecertificeerd voor ISO 9001

Villa Abel

ANBI-status

Sinds 1 juni 2022 heeft Villa Abel een ANBI-status.  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Meer info en de verantwoording via onze ANBI-pagina.

Begeleiding en ondersteuning op maat

Villa Abel biedt specialistische individuele- en groepsbegeleiding aan. Ontdek hoe wij kunnen helpen