Wat we doen

Villa Abel biedt specialistische individuele- en groepsbegeleiding aan.

Begeleiding en ondersteuning op maat

Villa Abel levert begeleiding en ondersteuning op maat. We kijken naar de student en vertrekken vanuit diens sterke punten en de doelen, die bereikt willen worden. Om deze doelen te bereiken dienen er vaak heel veel kleine stapjes gezet te worden. Wij doen dit graag en met geduld omdat wij vinden dat niets onmogelijk of te gek is en werken hierbij vanuit de visie van de Autisme Centraal Methodiek. Zo kunnen studenten met autisme werken aan hun toekomst en hun talenten ontwikkelen.

Het is er Villa Abel veel aan gelegen om samen te werken met scholen, universiteiten en andere bedrijven en instanties, zodat de studenten met autisme hun doelen bereiken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan ouderparticipatie.

Naast persoonlijk contact, maakt Villa Abel gebruik van de inzet van moderne technieken, zoals apps, robotica en e-learning om daar, waar nodig en zinvol, de student te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Ons aanbod

Vind hiernaast meer informatie over onze verschillende diensten.

Specialistische Individuele Begeleiding

Tijdens de individuele begeleidings afspraak heeft de student 1-op-1 contact met diens begeleider. Vaak vinden deze gesprekken plaats op de locatie van Villa Abel. Maar de afspraken kunnen ook elders of digitaal plaatsvinden.

Specialitische Groepsbegeleiding/ Dagbesteding

Of je nu wil werken in een prikkelarme werkruimte aan je studie, sollicitaties,  dagstructuur of scriptie, het kan allemaal bij Villa Abel. In Leiden bieden we ook groepsactiviteiten aan met een sociaal karakter.