Hogescholen en universiteiten

Wat kan Villa Abel voor u betekenen?

Specialist op het snijvlak van autisme, hoge intelligentie en jongvolwassenen.

Opleidingsinstituten hebben vanuit de eigen organisatie voorzieningen om studenten te ondersteunen bij het behalen van een diploma. De ervaring leert dat sommige studenten met autisme (of een andere functiebeperking zoals ADHD) net iets meer structuur, zorg en ondersteuning nodig hebben dan binnen de onderwijsinstelling zelf geboden kan worden. In die situatie kan het helpend zijn om Villa Abel in te schakelen.

Studenten met autisme hebben begeleiding vanuit autisme-expertise nodig, als ze bij Villa Abel aankloppen om hun studie goed te kunnen doen en vol te houden. Die begeleiding vanuit Villa Abel wordt geboden door een Persoonlijk Gespecialiseerd Begeleider in autisme. Die begeleiding richt zich niet inhoudelijk op de studie maar de hele levensfase rondom de studie, inclusief het wonen, de gezondheid en het sociale verkeer en kan derhalve zorgen voor onderwijsparticipatie.

Villa Abel streeft een kwalitatief hoogwaardige zorg na. Gezien de doelgroep werken wij uitsluitend met gediplomeerde HBO- en WO-opgeleide specialisten op basis van de Autisme Centraal Methodiek.

ISO Certificering

Bij Villa Abel hechten wij veel waarde aan continue verbetering. Wij zijn sinds augustus 2020 trotse bezitters van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat wij als organisatie grip hebben op onze bedrijfsvoering en voldoen aan internationale normen. Het certificaat is uitgegeven door Kiwa. 

Wat bieden wij?

Wat houdt autisme spectrum stoornis (ASS) in?

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis die je hebt vanaf je geboorte en die je levenslang houdt. Mensen met autisme onderscheiden zich van mensen zonder autisme door een andere wijze van informatieverwerking. Dit is met name merkbaar bij het waarnemen en denken. Deze andere wijze van informatieverwerking is daardoor niet altijd direct in gedrag zichtbaar. Veel mensen met autisme hebben geleerd om hun stoornis te compenseren, zeker als ze over een bovengemiddeld intelligentieniveau beschikken. Het compenseren kost echter enorm veel energie.

Autisme (ASS) wordt veelal verklaard vanuit een drietal theorieën:

Lees verder