Voor ouders en verzorgers

Uw jongvolwassen kind begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid?

Heeft u een jongvolwassen kind met autisme in het hoger onderwijs?

Heeft u een jongvolwassen kind met autisme, die in Leiden, Rotterdam of nabije regio, wil gaan studeren of reeds studeert? Maakt u zich wel eens zorgen over één of meerdere onderstaande punten:

  • gaat mijn jongvolwassen kind het wel redden met de studie;
  • hoe gaat mijn jongvolwassen kind zich (straks) staande houden in deze veel grotere omgeving dan de middelbare school;
  • weet mijn jongvolwassen kind wel hoe en waar er om hulp gevraagd kan worden indien noodzakelijk;
  • is mijn jongvolwassen kind wel in staat om om hulp te vragen;
  • het lijkt of de studie een onevenredig zware belasting vormt;
  • u ziet dat uw jongvolwassen kind, ondanks de hoge intelligentie, veel moeite heeft om de enorme hoeveelheid stof te verwerken;
  • de cijfers vallen zo tegen en u ziet de frustratie hierover bij uw jongvolwassen kind;
  • de contacten met medestudenten moeizaam verlopen;
  • waar kan ik terecht met vragen;
  • hoe kan ik mijn jongvolwassen kind het beste voorbereiden op de overstap en hoe ondersteun ik die tijdens de studie.

Neem dan contact met ons op.

Villa Abel biedt begeleiding op maat bij studeren en leven. Wanneer een jongere bij ons in begeleiding is, is soms in combinatie hiermee ook coaching voor ouders mogelijk.

Wij werken met gediplomeerde professionals op basis van de Autisme Centraal Methodiek.

Aan welke doelstellingen kan er gewerkt worden?

Handige links

Aanmelden bij Villa Abel

Individuele begeleiding

Groeps begeleiding

Iemand aanmelden

Hogescholen & universiteiten

Gemeenten & verwijzers

Ouders & verzorgers

Hoe biedt Villa Abel levensbrede begeleiding aan?

Het aanbod van levensbrede begeleiding  van Villa Abel bestaat uit specialistische  individuele- en groepsbegeleiding en vindt bij voorkeur fysiek plaats. Daarnaast behoort online begeleiding tot onze mogelijkheden. De uren worden afgestemd op de behoefte van de student.

De begeleiding kan geheel of deels gefinancierd worden vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget), geheel of deels vanuit eigen middelen en in sommige gemeentes via ZiN (Zorg in Natura).