Thuisbegeleiding

Het aanbod van individuele begeleiding is onderdeel van de levensbrede begeleiding van Villa Abel.

Wat houdt individuele begeleiding bij Villa Abel in?

De student woont bij ouders of bij familie, zelfstandig in een studio of op een kamer en een gespecialiseerde persoonlijke begeleider komt 1 of meerdere uren per week naar de student of zij maken een afspraak op een andere plek. Dit kan zijn bij de begeleider thuis, op een locatie van Villa Abel of elders. Wanneer het gaat om begeleiding bij het studieproces, dan gaat onze voorkeur uit naar een afspraak op de locatie van Villa Abel.

Wij vinden het erg belangrijk dat de student en de begeleider een ‘klik’ hebben en zullen de beoogde begeleider vaak tijdens het intakegesprek al voorstellen. Zo heeft de student meteen inzicht in wie zijn/haar begeleider wordt. Uiteraard heeft het opbouwen van een echte vertrouwensband tijd nodig, maar wanneer er geen ‘klik’ is of ontstaat, dan gaan wij een andere persoonlijke begeleider inzetten.

Tijdens de begeleiding wordt o.a. besproken hoe de week er uit gaat zien, waar knelpunten zitten, hoe daar mee om te gaan, welke praktische zaken geregeld moeten worden, hoe het gaat met persoonlijke contacten en worden positieve resultaten ‘gevierd’. Mochten er (tijdelijk) meer uren persoonlijke begeleiding noodzakelijk zijn, dan kan de intensiteit van deze begeleiding verhoogd worden.

Aan welke doelstellingen kan er gewerkt worden?

Handige links

Aanmelden bij Villa Abel

Individuele begeleiding

Groeps begeleiding

Iemand aanmelden

Hogescholen & universiteiten

Gemeenten & verwijzers

Oudes & verzorgers

Hoe biedt Villa Abel individuele begeleiding aan?

Het aanbod van individuele begeleiding is onderdeel van de levensbrede begeleiding van Villa Abel. De uren worden afgestemd op de behoefte van de student.

De begeleiding kan geheel of deels gefinancierd worden vanuit een PGB en geheel of deels uit eigen middelen.