Covid-19

Je bekijkt nu Covid-19

Update 22 september 2023

Helaas duikt Covid weer regelmatig op de laatste dagen. We blijven gewoon open voor studenten en voor gesprekken. We nemen alleen wel enkele maatregelen om de kans op besmettingen zoveel mogelijk in te perken.

Neem alsjeblieft even de tijd om deze regels goed door te nemen en hier steeds bewust naar te handelen. Met elkaar blijven we dan zorgen voor een zo gezond mogelijke omgeving bij Villa Abel.

 • Doe een test wanneer je symptomen (hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts) of klachten hebt;
  Liever weer even geen handen te schudden of huggen;
 • Sneltesten beschikbaar op kantoor;
 • Informeer ons/elkaar wanneer je positief test of een vermoeden van Covid hebt;
 • Overleg met ons wanneer je in contact bent geweest met iemand die Covid heeft;
 • Als het even kan de 1,5 meter afstand aan te houden;
 • De ruimtes zoveel als mogelijk luchten door ramen open te zetten;
 • Je bureau en bureaustoel schoon te maken na afloop van je gesprek, het gebruik van de werkruimte of bij verlaten van het kantoor;

Indien de persoonlijk begeleider klachten heeft, dan zullen de coachgesprekken online worden gehouden. Als de student klachten heeft worden de coachgesprekken en werkruimtebegeleiding ook online gehouden.

Heb je behoefte aan bepaalde (beschermende) maatregelen, laat het ons weten. Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt binnen Villa Abel.

Voor medewerkers bestaat de mogelijkheid om zich vanaf half oktober (weer) te laten vaccineren. Het is ieders eigen vrije keuze om dit wel of niet te doen, maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte van deze mogelijkheid:

https://www.rivm.nl/nieuws/coronaprik-voor-risicogroepen-60-plussers-griepprikgroep-zorgmedewerkers-en-zwangeren

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiecoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de kantoortelefoon op 06-1219 8047 (voor Leiden) of op 06-2330 8913 (voor Rotterdam).

Update 20 december

In het vervolg van de persconferentie van zaterdag 18 december blijven de huidige maatregelen van kracht. We blijven dus open voor studenten en voor gesprekken. Uiteraard geldt nog steeds, dat wanneer je symptomen (hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts) hebt, laat je testen. 
Hieronder nog even regels, die op beide locaties gelden:

 • bij klachten, laat je testen;
 • bij binnenkomst je handen te desinfecteren;
 • mondkapjes op in de binnenruimtes. Eenmaal achter een bureau kan het mondkapje af;
 • geen handen te schudden;
 • maximaal 2 medewerkers in 1 kantoor-/coachruimte;
 • sneltest beschikbaar bij begin van de werkweek;
 • indien mogelijk coachgesprekken zoveel mogelijk online houden;
 • 1 studiezaalbegeleider in de studiezaal;
 • de 1,5 meter afstand aan te houden;
 • de ruimtes zoveel als mogelijk te luchten door ramen open te zetten;
 • je bureau en bureaustoel schoon te maken na afloop van je gesprek, het gebruik van de studiezaal of bij verlaten van het kantoor;
 • spatschermen gebruiken op kantoor, in de coachruimtes en studiezaal; 
 • bureaus, tafels en stoelen schoonmaken bij vertrek;
 • maximaal aantal studenten tegelijkertijd in de studiezaal zodat 1,5 meter goed te hanteren is: 6 in Leiden, 4 in Rotterdam;
 • altijd inschrijven voor studiezaal;
 • online studiezaal begeleiding is weer mogelijk. 

Update 26 juni

Indien je bij een student thuis woonbegeleiding gaat doen, zijn er op locatie handschoenen en desinfecteringsmiddel aanwezig. Maak er gebruik van. 

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiecoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de kantoortelefoon op 06-1219 8047 (voor Leiden) of op 06-2330 8913 (voor Rotterdam).

De gevolgen, maatregelen nu de versoepeling van het Covid-19 (corona) bij Villa Abel.

Update 26 juni

Versoepelingen vanaf 26 juni 2021 

Dit keer geen nieuwe maatregelen maar eindelijk de versoepelingen waarop we al zo lang zitten te wachten. Het gaat ineens hard en we zijn nu officieel uit de lockdown. Het betekent voor Villa Abel dat er dus weer veel meer mag en kan. De regel was alles online tenzij….. en wordt vanaf 26 juni, alles fysiek tenzij……. De regels die nog wel gelden zijn de 1,5 meter afstand houden en als dit echt niet mogelijk is dan een mondkapje op. Verder hoesten in je elleboog, je handen ontsmetten en bij klachten thuisblijven en je laten testen. 

Voor de studiezaal betekent dit dat deze weer opengaat voor meer studenten, maximaal 7 in Leiden en 4 Rotterdam en we zijn doorlopend open van 9 tot 17 uur (Geen ochtend- en middagshifts meer). Coachgesprekken kunnen ook weer fysiek op locatie tenzij de student uitdrukkelijk aangeeft de voorkeur te hebben om online een afspraak te maken. We hebben in Leiden op dit moment twee coachruimtes en in Rotterdam 1 coachruimte, wat een beetje weinig is, en we zijn hard op zoek naar meer coachruimtes. Tot die tijd vragen we jullie om rekening te houden met elkaar en creatief te zijn. Coachgesprekken kunnen ook al wandelend worden gedaan of je kan samen met de student kijken of er misschien een plek te vinden is op de faculteit of de hogeschool waar je samen een gesprek kunt voeren. Misschien ook een goede manier voor de studenten om weer vertrouwd te raken met het fysieke gebouw. Wij gaan ons best doen om bij de start van het nieuwe college meer coachruimtes tot onze beschikking te hebben. Voor nu hopen dat de besmettingen niet gaan toenemen en dat de studenten vanaf september weer kunnen genieten van het normale studentenleven. 

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiecoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de kantoortelefoon op 06-1219 8047 (voor Leiden) of op 06-5434 3072 (voor Rotterdam).

Update 29 september

Aanscherping van de maatregelen n.a.v. de persconferentie van 28 september

Villa Abel hecht grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van haar studenten, medewerkers en hun naasten. Daarnaast werken we heel graag mee om een tweede lockdown te voorkomen. Om deze redenen hebben wij onze maatregelen per heden aangescherpt en zullen wij tot nader orde de volgende richtlijnen hanteren: 

1.  Medewerkers werken zo veel als mogelijk thuis. Er is slechts één persoon tegelijk op kantoor.

2.  In Leiden maximaal 6 studenten tegelijkertijd in de studiezaal, in Rotterdam maximaal 3 studenten. Daar kan dan nog een studiezaalbegeleider bij.

3.  Coachgesprekken zullen weer zo veel als mogelijk online plaats gaan vinden. Alleen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn, dan kan een fysieke afspraak gemaakt worden. Het gebruik van een spatscherm is verplicht.

4.  We adviseren reizen met OV zoveel als mogelijk te beperken. Voor Rotterdam (Den Haag en Amsterdam) geldt sowieso een algemene reisbeperking.

5.  Helaas zien we ons genoodzaakt CookMeetEat tot nader orde te pauzeren.

6.  Mondkapje dragen, wanneer je je verplaatst (binnen het gebouw). Zit je op een werkplek met voldoende afstand naar anderen dan kan het af.

7.  Bij klachten of ziekte thuis blijven. Ook bij klachten of ziekte van partner of huisgenoten en wanneer je in contact geweest bent met iemand, die besmet is. Laat jezelf testen. Het wordt weer gebruikelijk om elkaar hierop te bevragen voor medewerkers onderling als ook voor studenten. En dat zal best vreemd voelen, als je elkaar regelmatig ziet.

8.  De algemene regels van 1,5 meter afstand, handen wassen, handgel en poetsen, poetsen, poetsen blijven uiteraard onverkort van kracht. In Rotterdam is het gebruik van handgel bij de balie van Melanchthon (begin van de gang) verplicht.

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiecoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de kantoortelefoon op 06-1219 8047 (voor Leiden) of op 06-5434 3072 (voor Rotterdam).

Update 26 april

Protocol heropenen studiezaal Leiden

Op dit moment is de ‘intelligente lockdown’ nog altijd van kracht. Het zal dan ook nog een tijd gaan duren voordat alle activiteiten hun normale doorgang kunnen vinden. Wel hopen we geleidelijk aan een aantal activiteiten weer te kunnen starten. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de geldende maatregelen. We zullen beginnen met het stapsgewijs hervatten van de studiezaalactiviteiten in Leiden. In nauw overleg met het RIVM hebben we besloten om met ingang van 11 mei de studiezaal in Leiden weer beperkt te openen. Het blijkt namelijk dat het voor een aantal studenten erg lastig is om op hun woonplek te kunnen studeren. Voor deze groep studenten zou het prettig zijn om weer een plek te hebben waar zij naartoe kunnen gaan voor hun studieactiviteiten. Het heropenen van de studiezaal zal plaatsvinden conform de maatregelen, waarbij we de volgende voorwaarden zullen hanteren: 

1. Er mogen maximaal vier studenten tegelijk komen studeren. 

2. De studiezaal zal zodanig worden ingericht dat er enkel plek is voor vier studenten. 

3. Alleen studenten die op loop- of fietsafstand wonen van Rapenburg 31 kunnen gebruik maken van de studiezaal. 

4. Bij de ingang van de studiezaal zal een tafeltje staan met daarop desinfectans. Voordat de student de studiezaal betreedt moet hij of zij de handen hiermee desinfecteren. 

5. Als de student de studiezaal verlaat, voor bijvoorbeeld toiletbezoek, zullen de handen bij het betreden van de studiezaal opnieuw gedesinfecteerd moeten worden. 

6. Mits er geen overlast is van buitenaf zal de deur van de studiezaal open blijven staan, zodat deurknoppen zo min mogelijk aangeraakt hoeven te worden. 

7. We adviseren de studenten zelf wat te drinken mee te nemen. Mochten zij dit niet bij zich hebben, dan zal er water en/of thee klaarstaan, maar zullen er papieren bekers worden gebruikt. 

8. Om 12.30 is er geen mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen. Studenten kunnen hun lunch opeten op hun werkplek. 

9. Op kantoor is één van de locatiecoördinatoren aanwezig. Zij zal de deur voor de student openen. Bij binnenkomst vraagt de locatiecoördinator aan de student welke studieactiviteiten er voor die dag gepland staan en of er behoefte is aan een seintje voor het nemen van een pauze. Dit korte overleg zal plaatsvinden op 1.5 meter afstand van elkaar. 

10. De locatiecoördinator zal in principe de studiezaal niet betreden. De verdere begeleiding zal plaatsvinden via de telefoon.

11. De locatiecoördinator zorgt ervoor dat de studiezaal voor aanvang en na afloop wordt schoongemaakt met desinfecterende middelen. Denk hierbij onder andere aan het schoonmaken van het tafelblad en de armleuningen. 

12. Als een student griepverschijnselen vertoont, wordt hij of zij naar huis gestuurd. De locatiecoördinator zal dit beoordelen en hier is geen discussie over mogelijk. 

Verder willen we de coaches vragen of zij bij het inplannen van de studenten op de studiezaal rekening willen houden met het feit dat er maximaal vier studenten tegelijk aanwezig mogen zijn. We willen voorkomen dat we studenten naar huis moeten sturen. Vier studenten is het maximum wat het RIVM op dit moment verantwoord vindt. Bij voorbaat dank hiervoor.

Coachgesprekken, voortgangsgesprekken en overleggen kunnen fysiek nog niet plaatsvinden. Deze activiteiten zorgen ervoor dat te veel verschillende mensen op te veel verschillende momenten in contact zijn met elkaar. Dit maakt de kans op besmetting te groot. Zodra de maatregelen het toelaten zullen we bekijken welke activiteiten weer opgestart kunnen worden. We houden jullie op de hoogte.

We hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiecoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de kantoortelefoon op 06-1219 8047.

Update 16 maart 9:30 uur

Ook Villa Abel neemt haar verantwoordelijkheid bij het voorkomen van de verdere verspreiding van het Covid-19 (corona) virus. Vandaag is dan ook het besluit genomen om de fysieke locaties in Leiden en Rotterdam te sluiten tot 6 april. Dit geldt ook voor CookMeetEat. We zijn ons ervan bewust dat dit verregaande consequenties heeft voor iedereen die betrokken is bij Villa Abel. Uiteraard hebben we hier goed over nagedacht. Hieronder vind je hoe we hier verder mee om gaan. 

Villa Abel blijft gewoon telefonisch, per mail en digitaal bereikbaar. Mensen die normaal op kantoor werken vanaf nu thuis. Afspraken die kunnen worden uitgesteld, worden na 6 april ingepland, afspraken die geen uitstel kunnen hebben worden telefonisch of digitaal gedaan. 

Begeleiding door coaches:

Als eerste is het belangrijk om contact te hebben met de student om te checken waar hij/zij verblijft. In het algemeen zijn veel studenten naar hun ouders gegaan maar het is goed om te weten hoe de student met de situatie omgaat en contact te houden.

Ten tweede is het belangrijk om te informeren hoe het me de studie is geregeld. Alle gebouwen van de universiteiten en hogescholen zijn gesloten. Hoe de scholing nu wordt aangeboden is niet eenduidig. Per studie en per docent kan dit verschillen. Het is goed om samen met de student te kijken wat de stand van zaken is. Per dag kan dit verschillen omdat niet alle docenten al precies weten wat de mogelijkheden zijn om scholing digitaal te regelen en dit dus pas in de loop van deze week duidelijk wordt. 

Voor begeleiding bij studie door Villa Abel geldt dat deze op afstand zal plaats vinden, telefonisch, via Skype of Facetime.

Voor de woonbegeleiding geldt dat als studenten op hun kamer zijn, dat de woonbegeleiding samen met de student afstemmen hoe de begeleiding eruit moet zien. Het is lastig om dit heel strak te regisseren maar het is belangrijk dat de kans op besmetting ook hier zo klein mogelijk te houden. 

Begeleiding studiezaal:

Studenten kunnen geen gebruik maken van de fysieke ruimte van de studiezaal maar kunnen, als zij dit willen, wel op afstand worden begeleid door de mensen van kantoor. Studenten kunnen zich, in overleg met hun coach, inroosteren voor de studiezaal. Via de studiezaaltelefoon wordt er met de student contact opgenomen op het tijdstip van inroosteren. Wanneer er meerdere studenten op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, stuurt de studiezaalbegeleider een app, wanneer er contact met de student opgenomen wordt. Er zal worden gevraagd welke ondersteuning op afstand de student nodig heeft, bijvoorbeeld elk uur een seintje om even pauze te houden en tot wanneer de student denkt te studeren. Ondersteuning wordt dan via telefoon gedaan en aan de student wordt gevraagd om zich af te melden als hij/zij stopt met studeren. 

Deze bijzondere situatie vraagt om een verstandige, creatieve en flexibele aanpak. Wees creatief in het gebruik van de digitale mogelijkheden en houdt elkaar op de hoogte van de nieuwe, creatieve mogelijkheden voor ondersteuning op afstand. 

Alleen met elkaar kunnen we deze crisis aan.

Een heel duidelijke uitleg over het coronavirus.

https://youtube.com/watch?v=6l6YxQz-L38%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26wmode%3Dopaque

Update 15 maart 19:30 uur

Morgenochtend 16 maart om 9:30 uur zal er een besluit genomen worden m.b.t. het al dan niet open blijven van de studiezaal. We willen een zorgvuldig besluit nemen, dat past bij het huidige advies van de RIVM. Tevens zullen we bekijken wat we kunnen doen als alternatief, indien we de studiezaal zullen sluiten. Het besluit zal geplaatst worden op deze site en via de mailing gedeeld worden. Ingeplande studenten zullen direct geinformeerd worden.

Update 15 maart

Zojuist hebben we besloten om CookMeetEat van morgen 16 maart NIET door te laten gaan. We maken de komende tijd steeds een actuele afweging van wat verstandig is. De huidige vorm van CookMeetEat geeft te veel risico op besmetting dan wel verspreiding van het coronavirus. Ben je deelnemer van CookMeetEat dan wordt je via de app-groep op de hoogte gehouden.

Update 14 maart

Ook op de sites van de universiteiten en hogescholen is veel informatie te vinden:

Studeer je aan de universiteit Leiden, dan vind je hier de info van de universiteit m.b.t. het coronavirus.

Studeer je aan de hogeschool Leiden, dan vind je hier de info van de hogeschool m.b.t. het coronavirus.

Studeer je aan de hogeschool Den Haag, dan vind je hier de info van de hogeschool m.b.t. het coronavirus.

Studeer je aan de universiteit Rotterdam, dan vind je hier de info van de universiteit m.b.t. het coronavirus.

Update 13 maart

Vanaf vrijdag 13 maart hanteert Villa Abel de volgende richtlijnen:

Villa Abel volgt voor wat betreft het Covid-19 (corona) virus de richtlijnen van de RIVM. Voor iedereen geldt dat als hij/zij symptomen als hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts heeft, hij/zij niet naar Villa Abel komt. Ook adviseren we dat je zelf de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten  houdt en ook de mededelingen vanuit de universiteit en hogeschool blijft volgen.

Op de locatie zal er in ieder geval altijd één coördinator fysiek aanwezig zijn, daarnaast volgt Villa Abel ook de richtlijnen van het RIVM door waar mogelijk thuis te werken.

Wat betekent dit voor jou als student wanneer je een afspraak hebt met je coach?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je contact op met je coach;
 • Samen maken jullie afspraken over hoe de begeleiding wel plaats kan vinden. Denk hierbij aan Skype, telefoon of Facetime wanneer dit niet lukt, plan je samen met je coach een nieuwe afspraak;
 • Hebben jullie geen last van de symptomen, dan kan de afspraak doorgaan.

Wat betekent dit voor de coach die een afspraak heeft met een student?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je contact op met je student;
 • Samen maken jullie afspraken over hoe de begeleiding wel plaats kan vinden. Denk hierbij aan Skype, telefoon of Facetime wanneer dit niet lukt, plan je samen met je student een nieuwe afspraak;
 • Hebben jullie geen last van de symptomen, dan kan de afspraak doorgaan.

Wat betekent dit voor jou als student wanneer je ingeplant in de studiezaal van Villa Abel?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je contact op met de locatie waar je ingeplant staat voor Leiden bel of app je naar: 06-2371 8815, voor Rotterdam bel of app je naar: 06-2330 8913;
 • Je vertelt aan de betreffende locatiecoördinator of studiezaalbegleider wat er aan de hand is en samen nemen jullie een besluit;
 • Is er besloten dat niet komt, dan spreken we af dat je zelf contact opneemt met je coach en via je coach contact houdt over je gezondheid;
 • Heb je geen last van de symptomen, dan kan je, op de geplande tijd, naar de studiezaal komen.

Wat betekent dit voor jou als vrijwilliger van Villa Abel?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je contact op met de locatie waar je vrijwilliger bent;
 • Je vertelt aan de betreffende locatiecoördinator wat er aan de hand is en samen nemen jullie een besluit;
 • Is er besloten dat niet komt, dan spreken we af dat contact houdt met de betreffende locatiecoördinator over je gezondheid
 • Heb je geen last van de symptomen, dan kan je naar de Villa Abel komen.

Wat betekent dit jou als student wanneer je deel neemt aan CookMeetEat?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je direct contact op met de begeleider van CookMeetEat, telefoonnummer is bij jullie bekend;
 • Je vertelt aan haar wat er aan de hand is en samen nemen jullie een besluit;
 • Is er besloten dat niet komt, dan spreken we af dat je via je coach contact houdt over je gezondheid
 • Heb je geen last van de symptomen, dan kan je naar CookMeetEat komen.

Wat betekent dit voor jou als coach en vrijwilliger van CookMeetEat?

 • Wanneer je hoest, verkouden bent, keelpijn of koorts hebt, neem je contact op met de locatie waar je werkzaam/vrijwilliger bent;
 • Je vertelt aan de betreffende locatiecoördinator wat er aan de hand is en samen nemen jullie een besluit;
 • Is er besloten dat CookMeetEat niet door kan gaan dan zorgt de coach van CookMeetEat dat iedereen wordt afgezegd;
 • Heb je geen last van de symptomen, dan kan CookMeetEat doorgang vinden.

Overige en eerder genoemde maatregelen blijven van kracht:

 • Geen hand schudden;
 • Goed handen wassen bij binnenkomst, na toiletbezoek, voor het eten;
 • Bureaus, laptops en andere zaken, die door meerdere personen worden gebruikt, worden, na gebruik, gereinigd met hygiënedoekjes;
 • Studenten en medewerkers, die ziekteverschijnselen vertonen, sturen we naar huis.

Bericht voor coaches:
We willen jullie vragen te handelen in overeenstemming met bovenstaande. Deze situatie kan ook onderwerp van coaching zijn. Daarnaast ons advies om goede notie te nemen van de website van de hogeschool en universiteit t.a.v. lessen, die wellicht op een andere wijze doorgang vinden en andere wijzigingen m.b.t. de verplichtingen voor de studenten.

Bericht voor medewerkers:
Het advies van het RIVM is zo veel als mogelijk thuis te werken. Bekijk met elkaar wat mogelijk en noodzakelijk is.

Wij houden studenten, ouders en medewerkers via mailings op de hoogte van recente ontwikkelingen. Hou daarom ook je mail in de gaten.

Let op: deze maatregelen betreft de situatie van 13 maart en kunnen op korte of langere termijn wijzigen door nieuwe maatregelen vanuit het RIVM.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met je coach of met kantoor Leiden (06-1219 8047) of kantoor Rotterdam (06-2330 8913).

Update 12 maart

Wij ontvingen zojuist het bericht dat alle hogescholen en universiteiten geen fysiek onderwijs meer bieden in maart. Ook tentamens in collegezalen gaan niet door. Wij snappen dat dit onverwachtse maatregelen zijn. Wij zullen ons morgen beraden, hoe we hier bij Villa Abel verder mee om zullen gaan.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met je coach of met kantoor Leiden (06-1219 8047) of kantoor Rotterdam (06-2330 8913).

Coronavirus 4 maart

Vanochtend hebben wij in ons Centraal overleg ook het Coronavirus besproken en we willen jullie laten weten dat wij bewust zijn van de situatie en vooralsnog besloten hebben om de volgende maatregelen te nemen:
– bureaus, laptops ed., die door meerdere mensen gebruikt worden, zullen na gebruik gereinigd worden met een hygiënedoekje;
– we zullen medewerkers en studenten er op wijzen, dat iedereen na het toiletbezoek zijn/haar handen wast;
– voor de lunch zal iedereen gaan handen wassen;
– wij zullen iedereen erop wijzen dat hoesten in de elleboog gebeurd en er tissues gebruikt worden om de neus te sluiten;
– aan het eind van de dag zullen deur- en lichtknopjes worden gereinigd met een hygiënedoekje;
– studenten en medewerkers, die ziekteverschijnselen vertonen, sturen we naar huis.

Verder volgen wij de richtlijnen van de universiteit, hogeschool en RIVM. Laten we met elkaar werken aan onze gezondheid en die van onze omgeving.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met kantoor Leiden (06-1219 8047) of kantoor Rotterdam (06-2330 8913).