Heb je een zoon of dochter met autisme, die in Leiden of Rotterdam (Delft, Den Haag of andere stad) wil gaan studeren of reeds studeert? Maak je je wel eens zorgen over één of meerdere onderstaande punten:

- gaat mijn zoon/dochter het wel redden met de studie,

- hoe gaat mijn zoon/dochter zich (straks) staande houden in deze veel grotere omgeving dan de middelbare school

- weet hij/zij wel hoe en waar er om hulp gevraagd kan worden indien noodzakelijk,

- is hij/zij wel in staat om om hulp te vragen,

- het lijkt of de studie een onevenredig zware belasting vormt,

- je ziet dat je zoon of dochter, ondanks de hoge intelligentie, veel moeite heeft om de enorme hoeveelheid stof te verwerken,

- de cijfers vallen zo tegen en je ziet de frustratie hierover bij je zoon of dochter,

- de contacten met mede-studenten moeizaam verlopen,

- waar kan ik terecht met vragen,

- hoe kan ik mijn zoon/dochter het beste voorbereiden op de overstap en hoe ondersteun ik hem/haar tijdens de studie.

Neem dan contact met ons op. Villa Abel biedt begeleiding op maat bij studeren. In onze studieruimte kunnen studenten terecht om rustig te leren. Er is een studiebegeleider aanwezig om te helpen met planningen en studeermethodieken. Speciaal voor ouders verzorgen wij coaching en een training. 

Wij werken met gediplomeerde professionals op basis van de Autisme Centraal Methodiek.

Contact

Wil je meer weten over studeren bij Villa Abel, oudercoaching of de oudertraining?

 

Studeren bij Villa Abel    of    Oudercoaching    of    Oudertraining