Wat is SociAbel?

Sinds het begin van dit jaar wordt er, letterlijk achter de schermen, door en voor studenten hard gewerkt aan een platform om allerlei activiteiten te organiseren. Er is wekelijks op woensdagavond om 19.30 een overleg. Tot nu toe bestaat dit groepje uit een student, een voormalig student, een student-vrijwilliger, een vrijwilliger en een coach/locatiecoördinator. De activiteiten die er tot nu toe zijn, zijn op maandagavond een online spelletjesavond en wekelijks wandelen op woensdagmiddag/-avond. Voor de online spelletjesavond melden zich per week steeds meer studenten aan, superleuk. Het wandelen gebeurt ook elke week maar is toch door corona nog wat minder populair. Het wekelijks overleg is ook een goede manier om met elkaar te brainstormen over andere activiteiten. Enkele ideeën zijn een plek voor lotgenoten contact, virtueel bezoeken van een musea, samen film kijken, geocaching, geoguessing game, het opzetten van een nieuwsbrief voor en door studenten. Voor nu vooral in een online omgeving maar als het weer mag en kan in een fysieke omgeving.

Afgelopen week hebben we besproken wat goede sociale media zijn om activiteiten te organiseren. Voor nu is bedacht dat Discord de beste omgeving is om activiteiten in te plaatsen. Hoe we dit gaan gebruiken, wie verantwoordelijk, hoe studenten zich kunnen aansluiten, kortom de spelregels voor Discord, worden door student, de voormalig student en de student-vrijwilliger verder uitgewerkt en beschreven. Als dit duidelijk is, zal dit via deze nieuwsbrief en een rechtstreekse mail aan de studenten worden gedeeld.

De communicatie zal nu nog even verlopen via Rianne (06-1219 8047 of riannefeijt@villaabel.nl). Whatsapp zal ook in de toekomst het medium blijven voor korte communicatie wanneer bijvoorbeeld het wandelen niet doorgaat vanwege weersomstandigheden.

Ken, of ben, je een student die mee wil doen met de online spelletjesavond op maandagavond vanaf 19.30 uur of wandelen op woensdagmiddag om 5 uur vanaf de Garenmarkt in Leiden stuur dan een berichtje naar 06-1219 8047. Meedenken en meepraten over het organiseren van activiteiten kan natuurlijk ook altijd. Laat dat dan even aan Rianne weten.